Vi anvender cookies til at forbedre brugeroplevelsen.
VORE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Ziteware. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig og Ziteware.

 

AFTALEPARTNER
Du indgår som køber aftale med:
Ziteware
Idyl 26 C
6000 Kolding
Danmark

 

BESTILLING, LEVERING OG BETALING
Efter anmodning fra dig - enten mundtligt eller skriftligt - stiller vi vore online softwareløsninger til rådighed som Software as a Service (SaaS). Softwaren leveres i form at et link og evt. et login.

Alle angivne priser vises i danske kroner eksklusive moms. Abonnement betales forud, andre ydelser bagud. Vi tilpasser løbende vore priser efter markedsvilkår og prisudvikling generelt, og vore til enhver tid gældende priser offentliggøres på www.ziteware.com.

 

ANVENDELSE OG OPHAVSRET

Al anvendelse af softwaren, sub-websider, lejede websider eller websider og shopsystemer der på anden måde er stillet til rådighed af Ziteware, sker for egen risiko. Webstedet stilles til rådighed som det er og forefindes, og vi giver ingen garantier for fejl, tilgængelighed eller tilpasning til specifikke formål. Webstedet, webstedets indhold og softwaren er beskyttet af lovgivning om ophavsret, varemærker, patent og anden lovgivning om immaterielle rettigheder.

Softwaren bliver løbende ajourført og opdateret både med hensyn til design og funktionalitet.

 

TRYKFARVER OG TRYKKVALITET
De farver softwaren genererer på den færdige trykfil, vil ikke altid svare 100% til de farver der blev vist på brugerens pc skærm. Dette skyldes flere forhold. En skærm viser farver i RGB, mens en del tryk bliver trykt i CMYK, som ikke kan gengive så bred en farvepalette. Der kan også være forskel på, hvordan en skærms farver er kalibrede. Ydermere vil den samme farve kunne se forskellig ud, afhængig af den materialetype der bliver trykt på. Konverteres trykfilens farver efterfølgende, så de passer til den anvendte trykkemetode, kan dette afstedkomme mindre variationer i farverne. Dette er ikke en fejl ved softwaren, men en normal procedure i branchen, og vi kan ikke gøres ansvarlig herfor.

 

RISIKO
Vi påtager os ingen garanti for kvaliteten af det færdigtrykte produkt. Mener du der er fejl i softwaren, så undlad at tage det i brug og kontakt os straks.

 

FORTRYDELSESRET
Da hver enkelt softwareløsning bliver sat op individuelt efter kunden ønsker, er der ingen fortrydelsesret på dit køb.

 

SIKKERHED
Vi anvender SSL-kryptering af data der bliver sendt over nettet. Betalingstransaktioner håndteres via NETS og af Quickpay, som er en af Danmarks mest udbredte betalingsgateways.

 

KOMMUNIKATION
Foretager du køb via vores software, eller har vi stillet software til rådighed for dig, accepterer du, at vi må kommunikere med dig omkring forhold relateret til købet eller til anvendelsen af softwaren eller produkter der sælges via softwaren. Kommunikationen kan ske enten via email eller telefonisk.